Výroční zpráva Nadačního fondu Arhuacos za roky 2020 a 2021

2020 

Nadační fond Arhuacos v lednu 2020 díky dárcům z řad firem i jednotlivců z ČR vybral téměř 850 000,- Kč na koupi pozemku velikosti 20 ha pro komunitu Arhuacos v oblasti BIRWA. Pozemek je v horách, pěstuje se na něm káva, avokáda, juka, plátanos (druh banánů), ananas i banány. Součástí pozemku je i domek na přespávání a prostor pro nářadí. Leží v nadmořské výšce kolem 1800 m. n. m. 

Na pozemku je umístěna mosazná deska s informací, že byl darován NF Arhuacos díky Vám dárcům z České republiky (vizte foto).

Arhuacos

Tyto pozemky v Sierra Nevada de Santa Marta patřily od nepaměti původním obyvatelům země, tj. indiánským komunitám, v tomto případě komunitě Arhuaco. Postupně však byli Arhuacos vysídlováni ze své půdy španělskými dobyvateli, katolickými misionáři, později válčícími stranami v občanských válkách a nakonec guerillou. 

Dnešní vláda dle mezinárodních úmluv pozici původních menšin podporuje spíše sporadicky, nicméně existuje zde přednostní právo indiánů k tzv. rekuperaci svých pozemků (tj. návrat do jejich původního vlastnictví). Problém je, že si komunity musí půdu odkoupit (v procesu, který se v některých aspektech podobá historické kolonizaci). Na nákup však indiánům chybí peníze, proto náš nadační fond vyvíjí aktivity pro jejich finanční podporu. 

Další aktivity v roce 2020 byly přerušeny v důsledku celosvětové pandemie COVID-19, která se týkala i obyvatel Sierra Nevady. 

2021 

Aktivity nadačního fondu byly stále ovlivněny pandemií. 

V horách Sierra Nevada se konaly volby nového prezidenta arhuacké komunity, v jejichž rámci došlo na velké nepokoje a konflikt mezi dvěma proti sobě soupeřícími stranami. Aby se mohly spravedlivé volby vůbec uskutečnit, poslali jsme částku 1000 amerických dolarů z účtu NF Arhuacos na možnost dopravy a stravy pro příslušné autority. Jen díky tomu měly možnost se z různě dalekých oblastí pohoří Sierra Nevady dostavit k volbám. Volby zde trvají i několik měsíců. 

Na podzim jsme přijeli do Kolumbie, tentokrát s myšlenkou pomoci Arhuacům si vydělávat peníze sami. Zohledněno bylo hned několik návrhů. Nakonec zvítězil nápad podpořit stavbu mostu přes řeku Palomino do indiánské vesnice Sendukwa, která na druhém břehu řeky žije velmi tradičně pod vedením arhuackého mama1 Marcelina a kde se pěstuje velmi vzácný druh kakaa, jehož obchod by byl stavbou umožněn. 

Zároveň by se tak komunitě umožnilo zjednodušené překonávání řeky. Každý, včetně dětí, je nucen denně přeplavávat divokou řeku Palomino, aby se dostal do údolí, kde jsou obchody, instituce a škola. Zboží se převáží na tažené pneumatice. Často se stává, že jsou indiáni strženi proudem o mnoho desítek metrů. Mnoho lidí tak v řece přišlo o život. 

1“Mamos” jsou náčelníky i duchovními otci v rámci komunit Arhuacos.



Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published